Mindfulness is gebouwd op 9 fundamenten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Om dit te ervaren word je keer op keer uitgenodigd om met een liefdevolle, open en nieuwsgierige houding te oefenen en toe te passen in je eigen situatie zodat je je eigen ervaringen maakt. Pas dan wordt de kennis die je opdoet pas echte kennis.

Geen oordeel hebben
Het is vrijwel onmogelijk om geen mening te hebben. We vinden er altijd wel iets van en op zich is daar helemaal niks mis mee. Echter hoe je ermee omgaat maakt het verschil. Dit kan net het verschil maken tussen oorlog in je hoofd of vrede. Zodra je een absoluut oordeel over iets hebt kan het lastig zijn daar beweging in te krijgen. Met Mindfulness word je uitgenodigd je mening nog even uit te stellen en niet meteen een conclusie te trekken.

Geduld
Het leven is een voltijd opleiding. Gun jezelf en anderen de tijd. Geduld wil zeggen dat je het juiste moment afwacht. Stel je mening daarom nog even uit en ervaar de ruimte die er komt.

Beginners mind
Met een frisse blik de wereld in kijken en steeds weer opnieuw beginnen. Na te zijn gevallen ook weer opstaan. Je ervaringen wijs gebruiken en je niet laten ontmoedigen of laten beïnvloeden door vooroordelen.

Vertrouwen
Je begrijpt dat dingen hun tijd nodig hebben. Je begrijpt ook dat je het leven niet blijvend kunt controleren. Je ontdekt dat je op jezelf kunt vertrouwen waardoor je steviger in je schoenen staat hetgeen je minder afhankelijk maakt van anderen.

Niet-streven
Dit heeft alles te maken met een 'Ja' meebrengen naar het hier-en-nu en niet continue naar iets anders verlangen.

Loslaten
Herinneringen (gedachten) waaraan je emoties hebt gegeven kunnen vaak lang aan je blijven kleven waardoor ze keer op keer tevoorschijn komen. Ook zorgen over de toekomst kunnen je in de ban houden. Oefen om gedachten en gevoelens die niet in het Hier-en-nu thuishoren niet meer mee te laten doen waardoor je waarneming steeds zuiverder wordt.

Aanvaarding
Ervaar het moment zoals het is. Dus ook zonder afleidende gedachten uit het verleden of over de toekomst. Zie het moment zoals het is want aan dat moment kun je niks meer veranderen. Het betekent echter niet dat een onprettige situatie in de toekomst voort moet blijven duren. Acceptatie van het moment helpt je te zien wat er te zien is. Je eigen aandeel in het geheel wordt zichtbaar en maakt de weg vrij om andere keuzes te onderzoeken zodat je een ander resultaat krijgt in de toekomst.

Dankbaarheid
Even stilstaan bij dat kleine geluk dat zo'n groot impact heeft. Die bijna vergeten momenten. Een mens die vervuld is met dankbaarheid kan niet tegelijkertijd ongelukkig zijn of haatdragend.

Vrijgevigheid
Een ander iets geven zonder er iets voor terug te verwachten. Iedereen alle goeds toewensen, vrij zijn van jaloezie of rancune. Zouden er dan nog vijanden zijn?

Lees meer over Mindfulness ...

Boven