Privacy policy

VERANTWOORDELIJKHEID BINNEN DE ORGANISATIE
Praktijk Jij bent Oké is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring. Lisette Poell - eigenaar van deze praktijk is de enige die toegang heeft tot deze gegevens en deze gegevens verwerkt. Contactgegevens: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Praktijk Jij bent Oké verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE GEGEVENS
Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - E-mail adres - Telefoonnummer en andere persoonsgegevens die u op eigen initiatief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in de informatie die u ons geeft via het contactformulier op deze webpagina - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op deze website - IP adres - Internetbrowser en type apparaat.

Neemt u deel aan een cursus waarvoor (audio) bestanden op deze website worden gepubliceerd dan wordt hiervoor uw voor- en achternaam geregistreerd waarna u een persoonlijke inlogcode ontvangt waarmee dit afgeschermde gedeelte van de website voor u toegankelijk is voor de duur van de dienstverlening.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders en/of voogd betrokken te zijn bij het onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan zullen wij deze informatie verwijderen.

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN
Praktijk Jij bent Oké verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
- Om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
- Wij verwerken ook persoonsgegevens waartoe we wettelijk verplicht zijn zoals bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

DELEN MET DERDEN
Uw gegevens worden niet verkocht aan derden en worden ook niet gedeeld met derden.
Indien ten behoeve van de uitvoering van onze dienst het noodzakelijk is gegevens met derden te delen dan wordt u daarover vooraf geïnformeerd en dient u hier toestemming voor te geven.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
De website van Praktijk Jij bent Oké gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in uw browser verwijderen.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Praktijk Jij bent Oké sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

HOE WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGEN
Praktijk Jij bent Oké neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Praktijk Jij bent Oké heeft de volgende maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware - SSL Comodo. Een SSL-certificaat is een klein gegevensbestand die een cryptografische sleutel aan de gegevens van een bedrijf koppelt. Wanneer deze op een webserver geïnstalleerd wordt, worden het hangslot, de S achter http en eventueel de bedrijfsnaam in de adresbalk geactiveerd en zorgt het gevensbestand voor een beveiligde verbinding tussen een browser en een webserver.

WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en MRZ zwart te maken. (MRZ staat voor Machine Readable Zone, de strook met nummers zoals document-nummer en persoonsnummer.) Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na uw verzoek.

KLACHTRECHT
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen. U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autriteitpersoonsgegevens.nl/nl

CONTACTGEGEVENS
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkinge hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:
Praktijk Jij bent Oké
Lisette Poell
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Boven